VIDEO - WEBY - HD strižňa

KVALITA • RÝCHLOSŤ • KOMPLEXNOSŤ

VYCHUTNAJTE JEDNODUCHOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ A PROFESIONALITU NAŠICH SLUŽIEB!

Digitálna agentúra Digitalldesign ponúka komplexné riešenia potrieb zákazníkov v oblasti spracovania digitálneho obrazu, zvuku a webových prezentácií. Naše kreatívne riešenia vychádzajú z najnovších grafických trendov, prelínajúc sa s propagačným pôsobením na cieľovú skupinu.

Prevádzkovateľ webu / poskytovateľ služieb: Marek Hasák Za dráhou 14, Ružomberok, 03401, IČO: 46 319 158, DIČ: 1079380577
Zapísaný pod registračným číslo OZP-2011/03281-2 v Živnostnenskom registri pri Okresnom úrade v Ružomberku.

Mail: dd@digitalldesign.sk